Sælg eller byt Deres tøj

Det nymodens internet har gjort det nemmere at sælge brugt tøj. De skal ikke regne med at få mere end halv pris for det (selv hvis mærkerne sidder på), men pengene rækker langt, hvis De også køber brugt eller endnu bedre: bytter.

Tid er penge, og derfor kan det sjældent betale sig at sætte billige mærker til salg, med mindre det er med henblik på at bytte.

Trendsales er et godt sted til køb, salg og bytte af modetøj. Det koster 70 kr. om måneden at have en ordentlig profil, så man bør bruge Trendsales til at sælge dyre mærker eller eftertragtede vintage-modeller. Sæt en grænse for, hvor længe De vil være abonnent, og når tiden er udløbet, forærer De det usolgte tøj bort.

DBA er et godt sted at finde folk i nabolaget, som sælger ud af deres tøjsamling til spotpriser. Ring og hør om de evt. er interesseret i at bytte.

En stand på et loppemarked kan også være et godt sted til at få afsat tøj, der ikke bruges. Det skal være et stort loppemarked, hvis der skal kunder i butikken, og der skal annonceres.

Alternativt kan De arrangere en tøjbyttedag på arbejdspladsen, i mødregruppen, forsamlingshuset, osv. Det kan være en festlig anledning. I den forbindelse er det småligt at tage penge for billige brugte mærker, også selvom De ikke finder noget at bytte lige over med. Læg evt. de dyre eller nye sager i en bunke for sig selv.

Giv tøjet væk: Spørg familie og venner om de er interesseret i at overtage noget. Det er bedre, at det bliver brugt, end det står og fylder til ingen verdens nytte – og den ene tjeneste er den anden værd.